Πάρης Μαραγκός

Χειρουργός Οδοντίατρος

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Παναγιώτης Μαραγκός, DDS

Χειρουργός Οδοντίατρος

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Comenius

 

Ηλιουπόλεως 4 - Νίκαια

Τηλ. 2104919276

Κιν. 6946446477

Κιν. 6985745068

Ενδοδοντική θεραπεία

 

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται αφαίρεση του φλεγμαίνοντα ή μολυσμένου πολφού του δοντιού, καθαρισμός και απολύμανση της πολφικής κοιλότητας και τέλος έμφραξή της με ειδικά υλικά, ώστε το δόντι να παραμείνει στο στόμα χωρίς παθολογικά συμπτώματα.

Η ενδοδοντική θεραπεία καθίσταται αναγκαία για τη θεραπεία των λοιμώξεων ή καταγμάτων των δοντιών όταν αυτά επηρεάζουν τον πολφό του δοντιού προκαλώντας φλεγμονή ή / και μόλυνση. 

Η εκτέλεση όλης αυτής της διαδικασίας γίνεται κάτω από άσηπτες συνθήκες με την χρήση ενός ειδικού  ελαστικού απομονωτήρα.

Η διαδικασία της απονεύρωσης δεν προκαλεί πόνο, αλλά αντιθέτως θα προσφέρει πραγματικά ανακούφιση από τον πονόδοντο. 

Αρχικά, γίνεται τοπική αναισθησία για να μουδιάσει η περιοχή. Στη συνέχεια τοποθετείται ο απομονωτήρας  για να απομονώσει το δόντι. Αυτό γίνεται για λόγους σωστής αποστείρωσης που είναι απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά  και για λόγους ασφαλείας, για να μην υπάρξει κατάπωση μικροεργαλείων. Στη συνέχεια ανοίγεται μία μικρή οπή στο δόντι και μέσω αυτής αφαιρείται ο μολυσμένος πολφός, καθαρίζεται και απολυμαίνεται. Ενδέχεται επίσης να χορηγηθεί κάποιο φάρμακο στην περιοχή για την καταπολέμηση των βακτηριδίων. Στο τελικό στάδιο,  ο οδοντίατρος θα γεμίσει το χώρο του πολφού και τον/τους ριζικούς σωλήνα/ες με ένα  ελαστικό υλικό που ονομάζεται γουταπέρκα ή κάποιο άλλο υλικό για να προληφθεί η επαναμόλυνση της περιοχής.  Το δόντι μπορεί να σφραγιστεί προσωρινά  ώστε να μη μολυνθεί ξανά.

Εάν το δόντι είναι ακόμα αδύναμο, ενδέχεται να τοποθετηθεί ένας μεταλλικός άξονας πάνω από το σωλήνα για να το ενισχύσει. Τέλος, μία πορσελάνινη στεφάνη τοποθετείται συνήθως πάνω από αυτό για να ενισχύσει τη δομή του και να βελτιώσει την εμφάνισή του.

Στάδια απονεύρωσης

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?